(עדכון אחרון: 20.07.10)

לצורך הכללת אתרים במאגר של מנוע החיפוש, מבצעים מנועי החיפוש סריקה של תוכן האתרים הקיימים והקישורים שהם מכילים. סריקה זו מתבצעת בתדירות נמוכה ותופסת לרוב נתח מזערי של תעבורת האתר.

סריקת אתרים מתבצעת באמצעות סוכני חיפוש (WebCrawlers, Robots, Agents) אשר מתחקים אחרי קישורים מאתרים הקיימים במאגר. סוכנים אלו "גולשים" באתר, מוסיפים את תוכנו למאגר ומתחקים אחר קישורים נוספים.

אתרים אשר מבקשים למנוע ממנועי החיפוש מלסרוק את אתרם יכולים להוסיף קובץ טקסט בשם Robots.txt עם הוראות מתאימות, או באמצעות הוספת Metatag מתאים בראש הדף.

לעומת סריקה תמימה זו, סריקת האתר עלולה להתבצע גם על ידי אתרים אחרים המעוניינים בתוכן המפורסם באתר, כאשר לעיתים סריקה זו מתבצעת בתדירות גבוהה עד כדי פגיעה בפעילות האתר.

כאשר מתקיימת פגיעה בפעילות האתר - האם קיימת עילת תביעה?

יש לשים לב כי לא ניתן תמיד למנוע סריקה זו, שכן לא כל סוכני החיפוש מצייתים להוראות קובץ ה- Robots.txt.

סריקת אתרים בפסיקה האמריקאית

פס"ד eBay האמריקאי (eBay, Inc. v. Bidder's Edge, Inc., 100 F.Supp.2d 1058 (N.D. Cal. 2000)) עסק במקרה בו חברה אשר סיפקה שירות מידע אודות מכירות פומביות סרק את אתר eBay בתדירות גבוהה (כ- 100,000 פעמים ביום) על מנת להשיג נתונים אודות מוצרים המוצעים למכירה.

אף שלא ארעה פגיעה בזכויות יוצרים, קיבל בית המשפט את טענת eBay כי סריקת האתר מסיגה את גבולה, פוגעת באפשרותה לנצל את משאבי האתר ועלולה לפגוע באתר באופן מהותי באם אחרים ינהגו בצורה דומה.

סריקת אתרים במשפט הישראלי

פסק דין ישראלי העוסק בסוגית סריקת אתרים הינו פס"ד אבן חן, על גלגוליו בבית המשפט לתביעות קטנות (תק (ת"א) 6000/03 אבן - חן אורי נ' סויסה ניר, פורסם בנבו) ובבית המשפט המחוזי (ברע (ת"א) 2542/03 ניר סויסה נ' אורי בן חיים, פורסם בנבו).

בפסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות נקבע כי:

פגיעה בפעולת האתר של התובע ובשרת המחשב של התובע מהווה עוולה של הסגת גבול במיטלטלין לפי פקודת הנזיקין.

הסגת גבול במיטלטלין הינה עוולה הקבועה בסעיף 31 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ"ח-1968, ולפיה אין לקחת טובין של אחר או להפריע באלימות כאשר הם בחזקתו של אחר.

סעיף 31 לפקודת הנזיקין

הסגת גבול במיטלטלין היא לקיחת טובין שלא כדין מהחזקתו של אדם אחר, או הפרעה אלימה בהם בהיותם בהחזקתו של אדם אחר; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במיטלטלין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון.

 

 

סגור

לטעם בית המשפט לתביעות קטנות יסודות העבירה – כוונה, הפרעה אלימה, נזק ממון, וקשר סיבתי, מתקיימים כולם במקרה זה.

על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות הוגש ערעור למחוזי. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וקבע כי מבחינה עובדתית כלל לא הוכח שהנתבע אכן השתמש בתוכנה לסריקת האתר או כי נגרם לאתר נזק.

עם זאת, בית המשפט המחוזי לא התייחס לקביעה הנורמטיבית לפיה סריקת אתרים יכולה להוות הסגת גבול במיטלטלין ובהחלט יתכן שכאשר סריקת האתר מתבצעת בתדירות כה גבוהה שביצועי האתר נפגעים, ניתן יהיה לטעון להסגת גבול במיטלטלין.

< האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו - לייעוץ משפטי פרטני ניתן ליצור קשר >